×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | До края на август могат да бъдат правени предложения за Националната награда „Музейна образователна дейност“

До края на август могат да бъдат правени предложения за Националната награда „Музейна образователна дейност“

03.08.2022
До края на август могат да бъдат правени предложения  за Националната награда „Музейна образователна дейност“

Националната награда „Музейна образователна дейност“ е учредена от Министерството на културата по силата на споразумение с Министерството на образованието и науката и се присъжда за принос в популяризирането на културното наследство и изкуствата чрез музейни образователни програми.

Министърът на културата връчва три институционални и три персонални награди:

  • За национален музей/художествена галерия
  • За регионален музей
  • За общински музей/художествена галерия.
  • За музеен специалист от национален музей
  • За музеен специалист от регионален музей
  • За музеен специалист от общински музей/художествена галерия

Наградите се определят на конкурсен принцип, след селекция на постъпилите предложения от институции и граждани и включва грамота и парична премия. За институционалните лауреати наградата е в размер на 1 000 лв., а персоналните награди са на стойност 500 лв.

Връчване на Националната награда „Музейна образователна дейност“ тази година ще се състои на 1 ноември в Деня на народните будители.

За участие в конкурса зо 31 август могат да бъдат подавани мотивирани предложения до министъра на културата, подкрепени с информация за постигнати резултати от предходната 2020 – 2021 учебна година. Документите се подават по пощата на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №17, Министерство на културата, дирекция КНМИИ или на имейл адрес: b.marinova@mc.government.bg.

Статутът на Наградата и образеца за номиниране - Приложение № 1 са достъпни на в сайта на Министерство на културата Дирекция „КНМИИ“ – актуално: https://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=67&t=71&z=0