Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Десислава Тодорова, кмет на Борован и член на УС на НСОРБ: Пълното обхващане на имуществото от данъчната система гарантира по-голяма справедливост

Десислава Тодорова, кмет на Борован и член на УС на НСОРБ: Пълното обхващане на имуществото от данъчната система гарантира по-голяма справедливост

24.11.2022
Десислава Тодорова, кмет на Борован и член на УС на НСОРБ: Пълното обхващане на имуществото от данъчната система гарантира по-голяма справедливост

От 111 хил. кв. км територия на страната 63 000 са земеделски земи. Това е имущество, за което, съгласно действащото законодателство, него не се дължи данък, обърна внимание кметът на община Борован и член на УС на НСОРБ Десислава Тодорова по време на Регионален форум за обмен на добри практики за общините в Северозападен район. Жилищните имоти на територия на община Борован са 3 589, а земеделските имоти, са 90% от общата територия на общината. Ако за това необлагаемо имущество се плаща данък от 1 лев на декар, в бюджетите на общините биха постъпили допълнително около 63 млн. лв. годишно, подчерта Тодорова.

Земеделските земи и горите са едно от изключенията, по отношение на задължението за заплащане на данък от собствениците, съгласно ЗМДТ. Темата не е нова и опитите да бъде поставена във фокуса на общественото внимание винаги е намирала категоричния отпор на земеделските производители и собственици на земи. Общините в случая, представляват публичния интерес, който е ощетен не само заради факта, че със средства на данъкоплатците те трябва да поддържат и възстановяват стотици километри полски пътища, по които преминава земеделската техника, но и поради сериозния дисбаланс, който сегашното положение поражда. Въвеждането на повече справедливост по отношение на данъчната ангажираност на собствениците има важно обществено значение, при това не само поради накърненото усещане за справедливост.

Събитието се организира от НСОРБ по проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C02 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656.24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.