Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Делегатите в Общото събрание на НСОРБ от Южния Централен район за планиране избраха своите кандидати за ръководството на организацията

Делегатите в Общото събрание на НСОРБ от Южния Централен район за планиране избраха своите кандидати за ръководството на организацията

12.01.2024
Делегатите в Общото събрание на НСОРБ от Южния Централен район за планиране избраха своите кандидати за ръководството на организацията

На 12 януари в Пловдив се проведе регионално делегатско заседание за представителите на общини от Южния район за планиране в НСОРБ. Форумите са част от подготвителния процес за провеждане на Общото събрание на Сдружението, което предстои на 27 и 28 февруари в София. Те се организират във всеки от шестте района за планиране, в съответствие с чл. 29, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на НСОРБ. Основната задача на регионалните делегатски събрания е да бъдат издигнати кандидати за членове на Управителния съвет на организацията.

При регистрацията всеки от делегатите – кмет, председател на общински съвет или пълномощник, получава процедурните правила за издигане кандидатури за членове на Управителния съвет. Те са подготвени съгласно разпоредбите на Устава на НСОРБ и Правилника и са одобрени от ръководството на организацията. Процедурата гарантира избор на представители в ръководните органи от всички райони на страната и издигането им отдолу нагоре. Решенията с вземат с обикновено мнозинство.

Общият брой на делегатите във висшия орган на НСОРБ от Южния централен район е 116. На проведеното в Пловдив заседание присъстваха 82 делегати от 41 общини. Правилникът изисква присъствие на поне по един представител от най-малко 30 от 58-те общини в района.

Броят на представителите на даден район в органите за управление е предварително дефиниран в Процедурните правила за издигане на кандидатури за членове на УС на НСОРБ. Ръководният орган на Сдружението се състои от 23-ма членове, избрани на регионален принцип, като всеки 12 общини формират квотата за един член на УС. По право, в състава на УС на НСОРБ влиза и представител на Столична община. Според броя на общините във всеки от районите за планиране, Южният централен, като най-голям, изпраща в ръководството на Сдружението петима представители.

Регионалното делегатско събрание издигна кандидатурите на Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово, Иво Димов – кмет на община Димитровград, Ерол Мюмюн – кмет на община Кърджали, Костадин Димитров – кмет на община Пловдив, Павел Михайлов – кмет на община Родопи.

Делегатите бяха единодушни в подкрепата си за издигнатите кандидати.

За член на Контролния съвет на НСОРБ бе предложен кметът на община Сърница Неби Бозов.

Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово

Общините представляват държавата във всяко кътче на страната. Това партньорство трябва да става по-пълноценно и от страна на централната власт и взаимодействието да бъде наш приоритет, защото само то води до положителни резултати за гражданите. Важен приоритет за всички нас остава развитието на формите на децентрализация. Не се съмнявам, че и членовете на новия УС ще работят в единение, с уважение един към друг, с уважение към председателите на общински съвети и общинските съветници във всяка община, защото ние сме частите на един организъм.

Ерол Мюмюн, кмет на община Кърджали

Благодаря на колегите за оказаната чест да бъда предложен за член на УС на НСОРБ. Като кмет първи мандат ще се опитам да внеса нов поглед и по-различна гледна точка в опита, мъдростта и рутината. Надявам се НСОРБ да работи все така образцово, да постига успехи и всички ние, като негови представители, да бъдем горди от свършената работа. Винаги съм вярвал, че конструктивният диалог е залог за успеха и вярвам, че ще го поддържаме на нужното ниво.

За моето израстване в местното самоуправление, работата в УС на Сдружението ще бъде изключително ценен опит. Пожелавам на всички здраве, мир в нашите души, в семействата ни, в държавата и в света. Нека, когато приключи мандата на това ръководство на НСОРБ, което предстои да бъде гласувано от Общото събрание, всички ние да бъдем горди от свършената работа, от това, че сме допринесли гражданите, които представляваме, да живеят по-добре и да вървим с гордо вдигнати глави.

Иво Димов, кмет на община Димитровград

Да си член на УС, освен че е престижно, е и огромна отговорност. Всичко, което касае местната власт, минава през обсъждания и решения на УС. Те трябва да бъдат балансирани и да зачитат интересите и очакванията на всяка българска община.

Последните три мандата местната власт показа, че е основата на държавата, тя е властта, която може да посрещне всякакви предизвикателства. Ако местната власт е силна, тогава и държавата е силна. Всички трябва да работим за устойчивостта на местното самоуправление.

Благодаря на изпълнителния директор на НСОРБ и екипа на сдружението, които упорито и резултатно работят за утвърждаване авторитета на нашата организация.

В досегашния УС няма политически пристрастия. Това, което ни интересува е как да защитим хората, които работят по места и допринасят за развитието на регионите. В мое лице имате човек, който ще е близо до вас, готов да подкрепя и защитава интересите на местната власт.

Костадин Димитров, кмет на община Пловдив

Местната власт е от изключителна важност, защото е близо до хората. Проблемите са в градовете, в селата, по кварталите и ние имаме привилегията да ги виждаме най-ясно, затова имаме способността да ги решаваме най-адекватно. Диалогът между общините, споделянето на добрите практики – това е отговорът как да бъдем по-успешни. Често си говоря с колеги как да намерим общи решения по въпроси, които вълнуват много хора и вярвам, че най-мъдрите съвети мога да получа от колеги с опит и отговорност. Политическите страсти отминаха. Време е да работим съвместно

Павел Михайлов, кмет на община Родопи

В този мандат убедено ще работя за разширяване на децентрализацията. По-голямата финансова самостоятелност на общините е изключително важна, защото средствата по места не достигат. Общините имат потенциал да развиват своята самостоятелност, трупат опит и развиват капацитета си. Смятам, че това е правилната посока и съм убеден в необходимостта НСОРБ да бъде последователно в тази посока. Прекият контакт с хората е изключително важен и именно членовете на УС са тези, които осъществяват тази връзка. Отдалечаването от регионите отдалечава и от реалните проблеми. Не винаги от Столицата те се виждат достатъчно ясно. Ние нямаме този комфорт да се отдалечим от нерешените въпроси и трябва да търсим възможности за преодоляването на проблемите. Трябва да работим за нашия регион и за всички общини в България, да направим така, че общините да станат по-самостоятелни.

Неби Бозов, кмет на община Сърница

Приемам номинацията като оценка за досегашната ми работа като член на КС. За мен винаги е било важно изграждането на авторитетна местна власт. Като първи кмет на най-младата община в България ще продължа да бъда активен и да работя за всички общини в България.

Предстои номинираните членове на Управителния и Контролния съвет на НСОРБ да бъдат гласувани от Общото събрание на организацията.