Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Дебати за зеления водород, управлението на Зелената сделка и нейното въздействие върху крайбрежните райони

Дебати за зеления водород, управлението на Зелената сделка и нейното въздействие върху крайбрежните райони

29.09.2023
Дебати за зеления водород, управлението на Зелената сделка и нейното въздействие върху крайбрежните райони

Членовете на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите (КР) заседаваха тази седмица в Малага, Испания. Те приеха две становища по темите за управлението на Европейския зелен пакт и Европейската водородна банка. Проведоха и дискусия за въздействието на Зелената сделка в крайбрежните райони. В заседанието участва и представителят на българската делегация – общинският съветник на Столична община Малина Едрева. Двудневното събитие е част от официалната програма на Испанското председателство на Съвета на ЕС.

Членовете на ENVE бяха поканени в Южна Испания от председателя на Андалусия и член на КР Хуан Мануел Морено Бонила. Заседанието бе открито от генералния секретар по външната дейност и сътрудничеството на регионалното правителство на Андалусия Хосе Енрике Мило и заместник-председателя на ENVE Ката Тюто, заместник-кмет на  Будапеща.

"Тази среща попада в рамките на испанското председателство на Съвета на ЕС и с удоволствие отбелязвам съгласуването на нашите приоритети в областта на енергетиката, околната среда и действията в областта на климата. Не можем да забавим процеса и амбицията на законодателството за Зелената сделка непосредствено преди европейските избори през 2024 г. и след това. След изборите за Европейски парламент, Съюзът трябва да приложи зелената пътна карта, с която вече е правно ангажиран, а това не може да се случи без местните и регионалните власти да участват пълноценно и финансово добре обезпечени. Градовете и регионите вече са в челните редици на изпълнението на целите на Зелената сделка на място, изграждайки устойчив на климата поминък, ръководен от принципа на активна субсидиарност, справедливост, социална справедливост и териториално сближаване", каза госпожа Тюто.

Членовете на ENVE отново подчертаха необходимостта от преразглеждане на Регламента за управлението на енергийния съюз и действията в областта на климата и от обмисляне на по-стабилно управление на Европейския зелен пакт. Поставянето на по-голям акцент върху процесите на многостепенно управление и ролята на местните и регионалните власти, са ключови искания в съответното становище на КР, изготвено от докладчика Йошко Клисович (ВП/ПЕС), председател на Асамблеята на град Загреб.

"Призоваваме за нова рамка за управление Зелената сделка, която активно включва градовете и регионите като основни участници. Истинското предизвикателство е превръщането на Зелената сделка в достъпно решение за всички, като никой и никоя територия не бъдат изоставени. Това трябва да бъде първостепенен приоритет за следващия европейски мандат и дори след това", подчерта той.

Дискусията за Зелената сделка и новите енергийни източници се фокусира върху ролята на възобновяемия водород в декарбонизирането на различни сектори на икономиката, вкл. промишлеността и транспорта. Европейската комисия иска да стимулира използването и производството на възобновяем водород чрез създаване на Европейска водородна банка.  

Докладчикът по становището на Ариана Ченси, общински съветник в Милано, заяви: "По пътя си към неутралност по отношение на климата трябва да се борим с енергийната бедност и бедността в областта на мобилността. Възобновяемите енергийни източници са средство за постигане на енергийна автономност и спиране на замърсяването на нашите територии. Възобновяемият водород е критичен фактор за глобалния преход към устойчива енергия и икономии с нулеви нетни емисии. Ако се произвежда в голям обем, водородът може да има редица приложения и в тежкотоварния транспорт на дълги разстояния".

В дебат с Рамон Фернандес-Пачеко Монтереал, регионален министър на Андалусия, отговарящ за устойчивостта, околната среда и синята икономика, говорителите подчертаха водещата роля на град Малага за насърчаване на синята икономика, като признаха потенциала на неговите крайбрежни и морски активи да работят за оползотворяване на тези ресурси по екологосъобразен и икономически жизнеспособен начин.

Членовете на комисията обмениха мнения и по Закона за мониторинг на почвите, ключов елемент от стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, целящ постигането на здрави почви до 2050 г. Докладчик на КР е Фрида Нилсон (Швеция), член на общинския съвет на Лидшьопинг. Комисията ENVE също така реши да изготви становище по собствена инициатива, озаглавено "Локализиране на производството на енергия: потенциалът на чистата енергия за по-устойчива и справедлива енергийна система", и назначи за докладчик Йозеф Рибану от Окръжния съвет на Толна Бегие.

Срещата на ENVE продължи с дебат по глобалното измерение на Зелената сделка и изработването на документ за съвместна позиция за COP28, изготвен в сътрудничество с ключови международни мрежи от местни и регионални власти на район Малага.