Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ: Кметовете сме гръбнака на държавата и доказахме, че не се огъваме лесно

Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ: Кметовете сме гръбнака на държавата и доказахме, че не се огъваме лесно

12.02.2024
Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ: Кметовете сме гръбнака на държавата и доказахме, че не се огъваме лесно

На 12 и 13 февруари във Велико Търново се провеждат въвеждащите срещи за кметовете и председатели на общински съвети на общините от Северния централен район за планиране. В дискусионните форуми новите общински ръководства ще обсъдят предизвикателствата пред местната власт в предстоящия 4-годишен период на управление, задачите и отговорностите, които промените в законодателството възлагат на общините.

Сред основните теми са значението и потенциалът на междуобщинското сътрудничество, стратегическото планиране и подготовката на управленските програми, взаимодействието между кмета и администрацията с общинския съвет и комисиите, структурирането на общинската администрация и системната работа за повишаване капацитета на служителите. В регионалната среща вземат участие ръководствата на общините от областите Велико Търново, Силистра, Разград, Русе и Габрово.

„Кметовете и общинските съвети имаме основание за заслужена гордост, защото, въпреки трудните обстоятелства през предходния мандат, запазихме стабилността на общините, успешно поддържахме диалога в работата с общинските свети и натрупахме безценен опит за управление при кризи“, подчерта при откриването кметът на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов. Той отбеляза: „Поредица от изпитания белязаха изминалия мандат и бяха труден тест на нашите умения да намираме работещи решения: пандемия, икономическа криза, война и бежанска криза, високи цени на енергоносители, политическа криза. Сега имаме всички основания да се гордеем, че усилията ни да изградим и поддържаме добра комуникация с правителствата се наложиха като стил на работа на местната власт. Нещо повече, нашата конструктивност формира и необходимия респект към предложенията на общините, които НСОРБ представя и защитава в хода на преговорите с централната власт.“ Председателят на УС на НСОРБ изтъкна, че стабилността на местната власт в тези трудни години беше основния стабилизиращ фактор. „Кметовете сме гръбнака на държавата и доказахме, че не се огъваме лесно“.

                               

Даниел Панов припомни, че УС на Сдружението успя да постигне за поредна година значителен ръст на средствата за общините. С повече от 67% в сравнение с 2020 г. са нараснали средствата, с които разполагат общините. Над 8 млрд. средства по европрограми са привлекли местните администрации. За първи път в държавния бюджет са включени общинските приоритетни инвестиции, които до 2026 г. надхвърлят 4 млрд. лв. Инвестиционната програма е решителна стъпка към процеса на финансова децентрализация, подчерта кметът на Велико Търново. Той подчерта, че по един от най-горещите проблеми, който вълнува хората – санирането, УС на НСОРБ продължава нелекия процес на преговори с различни министерства, с настояването за трайно решение на проблемите с енергийното обновяване на жилищата. Сдружението предложи да се търсят механизми за създаване на фонд, който да гарантира в средносрочен план цялостно решаване на въпроса.

Сериозният финансов ресурс дава възможност на местните администрации за по-дългосрочно планиране и проектиране на важните за гражданите обекти. За общините от Северния централен район за планиране от ключово значение са държавните инвестиции в транспортна свързаност – автомагистрала „Хемус“ и скоростният път Русе – Велико Търново като част от важен международен транспортен коридор. Тези проекти са важно условие за балансирано развитие на Северна България, изтъкна председателят на УС на НСОРБ.

НСОРБ дава пример за екипна работа, подчерта в изказването си Даниел Панов. „Всички 265 кметове на общини и председатели на общински съвети работим в екип и нашите предложения, систематизирани от екипа на НСОРБ, формират конструктивни предложения по наболелите проблеми. През 1911 г. на фасадата на едно от емблематичните читалища в Старата столица е поставен надписът „Съединението прави силата“. По-късно този надпис е пренесен на сградата на Парламента. НСОРБ е пример за силата на единението и трябва по-често да го напомняме и на народните избраници“, подчерта Даниел Панов.

През последните години приоритет в работата на НСОРБ е работата с общините по разгръщане на собствения им потенциал за икономическо развитие. Този процес включва, освен привличането и задържането на инвеститори, ефективното управление на различни дейности чрез собствени общински дружества или участие в управлението на търговски дружества.

                 

Въвеждащите срещи на НСОРБ са възможност кметовете, общинските съветници и председателите на ОС да обменят опит и наблюдения за своята работа, да споделят конкретни казуси, които са валидни за работата на много от общините. Лектори в първия ден на форума са кметовете на община Елена – Дилян Млъзев, на Дряново – Трифон Панчев и на Русе – Пенчо Милков, както и председателят на Общинския съвет във Велико Търново Венцислав Спирдонов, който е и председател на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България.

За новата епоха в технологичното развитие и навлизането на изкуствения интелект във все повече обществени процеси участниците във въвеждащия форум ще разговарят с председателя на Българската асоциация на софтуерните компании Доброслав Димитров.

На 13 февруари делегатите от Северния централен район за планиране ще изберат своите кандидати за членове в новия Управителен съвет на НСОРБ и представителите на местната власт в Регионалния съвет за развитие.