×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Бизнесът и местната власт за по-добра България

Бизнесът и местната власт за по-добра България

05.10.2022
Бизнесът и местната власт за по-добра България

Кризите са възможност, да направим план за по-добрата България. Центърът на всички политики трябва да са хората. Без солидарност няма устойчивост. Добрият бизнес е социално отговорният. Това бяха част от посланията на третата дискусия, посветена на устойчивото развитие на регионите в България и ролята на местните власти. Тя се организира от Списание BGlobal и Българската стопанска камара (БСК), с партньорството на Института за пазарна икономика. Конференцията „Бизнесът и регионите – Променена България“, тази година бе с акцент върху предизвикателствата в променената икономическа среда и добавената стойност на големите стратегически инвеститори за развитието на регионите. Особено внимание бе обърнато на социалните инициативи, подкрепата за развитие на местните общности и глобалните ангажименти на компаниите в сферата на отговорното отношение към природата и устойчивото развитие.

Добрите фирми са социално отговорни, каза в началото на изказването си кметът на община Троян Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ. Тя акцентира върху дейността на общинските фирми, които, според нея, са с голям потенциал, но са все още недооценени. В Троян всички комунални дейности се извършват от такива фирми, каза тя. По своя генезис те са социално ориентирани, имат ниска себестойност на услугите, поемат редица непечеливши дейности и дават гъвкави отговори на обществените потребности. Средствата от тяхната печалба се връщат и общините и отново се връщат в полза на хората.

В Троян всички общински фирми приключиха на печалба и внесоха дивиденти в общинския бюджет, само печалбата на болницата реинвестирахме, каза Донка Михайлова. Тя е категорично против държавата да управлява водите и даде за пример общинското ВиК дружество, което осигурява 40 на сто по-ниска цена на водата от предишното държавно дружество, а загубите на вода са едва 15%.

Зам.-кметът на Враца Александър Владимиров се обърна към представителите на бизнеса с призив да са много по-активни и да осъзнават своята голяма роля за развитието на страната. Той посочи постиженията на общината в последния мандат – новият екологичен транспорт в града, първата детска градина, която се отоплява на водород, реконструираният плувен басейн, ремонтираните 95% от пътната мрежа, централната градска част, училищата и детските градини. Владимиров обърна внимание на сериозния недостиг на кадри. По думите му, в община Враца има три професионални гимназии с много технически специалности, но те не отговарят на нуждите на инвеститорите. Специалностите се трансформират, но може да дойдат други инвеститори, с други изисквания. „Бъдете по-активни, ние сами не можем да предположим от какво имате нужда, а вие сте хората, които дърпат страната напред“, каза Александър Владимиров.

Освен осигуряване на добро качество на живот на гражданите, община Стара Загора се фокусира върху подготовката на подходящи квалифицирани кадри за местните инвеститори. Росица Райкова, ръководител направление „Инвестиции“ на общината разказа за инвестициите в образователна инфраструктура. „Последните две години работим съвместно с бизнеса за създаването на ново училище, което да отговори на нарастващите нужди и тенденции, които имаме в момента от ИТ сектора“, разказа Райкова. То е дало инерция и за разкриване на нови специалности в Тракийския университет.

„Това, което можем да правим, за да подобрим бизнес средата, е по отношение на местните данъци и такси. Което не е малко, защото за последните 12 години в община Стара Загора те не са повишавани“, уточни тя. Най-много в общината са инвестициите в промишлеността. Затова и усилията са насочени към изграждане на нова индустриална зона, след като старата вече е почти запълнена.

Примерите за това как бизнесът променя средата за живот в общините и колко ползотворно може да бъде сътрудничеството с местните администрации даде изпълнителният директор на „Геотехмин“ Доминик Хамерс. Той накратко представи как най-голямата компания в дружеството „Елаците мед“, развиваща минна дейност в Средногорието, подпомага развитието на региона. Първата грижа на предприятието са нейните 2000 служители, 85% от които са от региона. Дружеството е в топ 5 на данъкоплатците, като част от тези данъци се връщат в региона. Другото направление, с което компанията влияе на развитието на региона, е грижата за околната среда. „Елаците мед“ оставя минимално негативен отпечатък върху природата. Инсталирани са фотоволтаични съоръжения на покривите на сградите на компанията и са изградени два малки ВЕЦ-а“, разказа той.

Третият аспект е програмата за социална отговорност. Компанията е подписала рамкови договори с общините от региона и е поела отговорност за финансиране на определени проекти. По тях вече са ремонтирани училища, детски градини, улици и медицински центрове – общо над 1000 проекта в над 20 общини. А 70 на сто от жителите на общините оценяват много положително програмата.

Илия Гърков, вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ посочи, че Крумовград е единствената малка община, която е увеличила населението си със завърнали се от Западна Европа, избрали да работят в рудника „Ада тепе“. За да създаде устойчива заетост и след края на проекта, фирмата е създала Фонд за подкрепа на микро, малък и среден бизнес, по който за две години са финансирани 43 проекти и са разкрити 98 работни места.

Инж. Ивайло Василев, директор „Инвестиционни проекти и развитие“ в „Асарел-Медет“ посочи част от резултатите от обединените усилия на водещата българска минна компания и местната администрация. Той спомена програмата за дуално обучение, която вече е подготвила първите специалисти, които работят в „Асарел-Медет“; публично-частното партньорство с община Панагюрище за изграждане на спортната зала „Арена Асарел“;  модерният медицински комплекс „Уни Хоспитал“, благодарение на който Панагюрище посрещна пандемията от коронавирус с второ място по брой лекари на глава от населението.

В конференцията участваха още Светла Костадинова, изп. директор на ИПИ; Радан Кънев, евродепутат, докладчик по Директивата на ЕС за индустриалните емисии; Боян Рашев, управляващ партньор на denkstatt България; Добри Митрев – председател на УС на Българската стопанска камара, доц. Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, кметове на общини, представители на изпълнителната власт, управители на големи компании и др.

Медийни партньори на събитието бяха Investor.bg, Bloomberg TV и БТА.

Снимки: BGlobal