Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Актуални изменения и последни разяснения за кандидатите по подмярка 7.2 от ПРСР

Актуални изменения и последни разяснения за кандидатите по подмярка 7.2 от ПРСР

20.12.2022
Актуални изменения и последни разяснения за кандидатите по подмярка 7.2 от ПРСР

 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони публикува Заповед за удължаване на срока за кандидатстване по процедурата за енергийна ефективност по подмярка 7.2. Със заповедта се въвеждат и редица корекции в насоките за кандидатстване, свързани с промените в приложимата подзаконова нормативна уредба.

В допълнение, УО публикува последни разяснения по процедурите за инвестиции в пътища, водоснабдяване и улици, крайният срок за кандидатстване по които изтича на 23.12.2022 г.

Цитираната заповед и разясненията са достъпни на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/, Раздел „Информация за кандидатстване.