×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Актуализирано предложение на НСОРБ за субсидиите за превоз на пътници

Актуализирано предложение на НСОРБ за субсидиите за превоз на пътници

16.09.2022
Актуализирано предложение на НСОРБ за субсидиите за превоз на пътници

НСОРБ направи предложения за необходимите средства от централния бюджет за периода 2023-2025 г. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и компенсации за намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, които не се предоставят и отчитат по бюджета на министерството

НСОРБ предлага в Бюджет 2023 г. да бъда предвидени средства за субсидии и други текущи трансфери за превоз на пътници, предоставяни на нефинансовите предприятия в автомобилния транспорт в размер на минимум 243,8 млн. лв. за:

  • Столична община, вътрешноградски транспорт – 89 млн. лв.
  • За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 85,8 млн. лв.
  • За превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози – 24 млн. лв.
  • За превоз на пътници по автобусни линии във вътрешноградския електротранспорт – 45 млн. лв.

Сдружението предлага цялостно реформиране на нормативната уредба за обществения превоз на пътници и на моделите за субсидиране и компенсиране на нефинансовите предприятия в автомобилния транспорт съобразно съвременните социално-икономически условия.

Становището на НСОРБ може да видите ТУК.