×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2023 г.

Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2023 г.

16.09.2022
Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2023 г.
  1. Сдружението предлага в Бюджет 2023 г. да бъде разчетен ръст на средствата за делегираните от държавата социални услуги с не по-малко от 120,7 млн. лв.:
  • Увеличение с минимум 20% на стандартите за специализираните институции, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи и/или за пълнолетни лица с увреждания и за стари хора и Защитени жилища за лица с увреждания.
  • Увеличение с минимум 15% на стандартите за Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, вкл. и седмична грижа, ЦСРИ, ЦОП, Звено "Майка и бебе", Приюти, Център за работа с деца на улицата, Асистентска подкрепа.
  • Увеличение с минимум 13% на стандартите за Кризисен център, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и с увреждания, Преходно жилище, Център за временно настаняване.
  • Увеличение с минимум 10% на стандартите за Дневен център за стари хора, Наблюдавано жилище и Преходно жилище.
  1. Предвиждане на средства в размер на 5 млн. лв. за допълнително увеличение на броя субсидирани потребители в делегираната от държавата дейност „Асистентска подкрепа“ при осигуряване на нормативна възможност чрез промени в ЗСУ за разширяване на целевата група.
  2. Създаването на специален механизъм за финансова подкрепа на социалните услуги при разплащането на сметките им за отопление през 2023 г.и/или внасяне на конкретни изменения и допълнения в Закона за енергетиката, чрез които да се осигури заплащане на енергията, ползвана от тях по цени за битови клиенти.
  1. Създаване на национална програма, по която да се финансират разходи за конкретни индивидуални потребности на потребителите на социалните услуги.
  1. Нормативно регламентиране на началото на сроковете по ЗСУ, обвързани с обявяването на резултатите от Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Становището на НСОРБ може да видите ТУК.