×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за делегираните дейности за 2023 във функция „Общи държавни служби“

Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за делегираните дейности за 2023 във функция „Общи държавни служби“

16.09.2022
Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за делегираните дейности за 2023 във функция „Общи държавни служби“

Сдружението предлага в бюджет 2023 г. да бъде разчетен ръст на средствата за общинска администрация, вкл. и изборните длъжности, от минимум 241,6 млн. лв.:

 • 163,4 млн. лв. за същинската общинска администрация, от които:
  • 62,5 млн. лв. за осигуряване на достигнатите нива на възнагражденията, съгласно актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г. и утвърдените с РМС № 540/29.07.2022 г. стандарти, приложими считано от 1 юли 2022 г.
  • 100,9 млн. лв. - за осигуряване реализирането на националната политика по доходите за 2023 г. и доближаване на средната работна заплата в общинските администрации до средната за обществения сектор в страната.

 • 15,6 млн. лв. за възнагражденията на кметовете и кметските наместници, от които:
  • 8,4 млн. лв. във връзка с отчетения по данни на НСИ ръст на средната брутна работна заплата за обществения сектор
  • 7,2 млн. лв. за осигуряване на националната политика по доходите за 2023 г.
 • 10,6 млн. лв. за изплащане на обезщетения на изборните длъжностив края на мандата, дължими съгласно трудовото законодателство.
 • 51 млн. лв. за кадрово обезпечаване изпълнението на национални политики на местно ниво.

Сдружението предлага да бъдат подготвени и съответните нормативни промени, чрез които да се осигури сигурност и стабилност в начина на определяне на стандартите за финансово осигуряване на възнагражденията в общинските администрации.

Становището може да видите ТУК.