Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Актуализирани са Правилата за дейността и организацията на работа на общинските комисии за безопасност на движението по пътищата

Актуализирани са Правилата за дейността и организацията на работа на общинските комисии за безопасност на движението по пътищата

09.12.2022
Актуализирани са Правилата за дейността и организацията на работа на общинските комисии за безопасност на движението по пътищата

Председателят на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, със своя заповед от 6 декември 2022 г., утвърди изменение и допълнение на Правилата за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата.

Измененията в посочената актуализация на Правилата са насочени към:

  • Постигане на по-добър синхрон между мерките на областно/общинско/национално ниво: времево съобразяване на областните и общинските план-програми с актуализацията на приоритетите в общите годишни планове за действие; оптимизирана координация на годишното докладване между отделните нива.
  • По-добро систематизиране и прецизиране на информацията: при документиране на констатациите от докладването след извършени обходи и огледи на общинската пътна и улична мрежа; при оценка на състоянието и надграждане на базата данни.
  • Избягване на представяне на сходна информация в повече от един документ: замяна на досегашното докладване на състоянието на пътнотранспортната инфраструктура под формата на годишен онлайн въпросник и описателно – под формата на годишен доклад, с докладване само в един документ (въпросник).
  • По-добро систематизиране на информацията при планирането: възможност за правилно приоритизиране на най-неотложните мерки за пътна безопасност.
  • Цялостно облекчаване на документооборота между общините, ОКБДП и ДАБДП: времево обединяване на процесите по докладване и планиране.
  • Обвързване на резултатите от докладването с планирането: осигуряване на връзка между констатациите от състоянието на пътнотранспортна инфраструктура, документирано в докладите, и съответните мерки, планирани в програмите. Целта е планираните от общините и ОПУ мерки да са насочени към пътища/улици/участъци с най-голяма нужда от обезопасяване и с най-голям ефект за повишаване на пътната безопасност

 

Актуализираните Правила, заедно със съпровождащите документи, са изпратени от Държавната агенция до общините с писмо на 6 декември 2022 г.