×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Актуализирани предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения по Бюджет 2023

Актуализирани предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения по Бюджет 2023

20.09.2022
Актуализирани предложения на НСОРБ за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения по Бюджет 2023

НСОРБ изпрати до министъра на финансите одобрените от Управителния съвет актуализирани предложения на организацията за общия размер на основните бюджетни взаимоотношения на общинските бюджети с централния бюджет и на другите ни предложения по Бюджет 2023.

Предлагаме:

  1. Размерът на общата изравнителна субсидия да бъде не по-малък от 505,8 млн. лв., като се усъвършенства начинът на нейното разпределение по общини
  2. Общият размер на целевата субсидия за капиталови разходи да бъде не по-малък от 500 млн. лв.
  3. Общият размер на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища да бъде не по-малък от 58,2 млн. лв.
  4. Общият размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности да бъде не по-нисък от 5 681,7 млн. лв.
  5. Да бъдат предвидени средства за субсидии и други текущи трансфери за:
  • превоз на пътници, предоставяни на нефинансовите предприятия в автомобилния транспорт в размер на минимум 243,8 млн. лв.,
  • допълнително субсидиране дейността на болниците в отдалечени и трудно достъпни райони, както и на останалите общински лечебни заведения
  • актуализиране на разчетните стойностни показатели за реимбурсиране на разходи на общините в изпълнение на нормативен акт и за покриване на част от транспортните разноски за доставка на хляб и основни хранителни продукти.
  • осигуряване на буфери за организациите от бюджетния сектор за нормално разплащане на текущите сметки за отопление при значително повишение на цените на енергоносителите и отпадане на компенсациите от държавата през 2023 г.

Пълните предложения може да видите на: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/aktualizirani-predlozheniya-na-nsorb-za-obshtiya-razmer-na-osnovnite-byudzhetni-zaimootnosheniya-na-obshtinskite-byudzheti-s-tsentralniya-byudzhet-i-na-drugite-ni-predlozheniya-po-byudzhet-2023