Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Актуализиран план за въвеждане на еврото в България

Актуализиран план за въвеждане на еврото в България

20.11.2023
Актуализиран план за въвеждане на еврото в България

С РМС № 797 от 13 ноември 2023 г. е приета актуализирания Национален план за въвеждане на еврото в Република България. С пълния му текст можете да се запознаете в прикачения файл.

Националният план за въвеждане на еврото в България е документът, въз основа на който се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото. Планът е разработен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. При изготвянето на Плана са следвани добрите практики на държавите-членки на еврозоната.

Първият вариант на Национален план е приет с Решение на Министер-ския съвет № 344 от 30.05.2022 г. Настоящият документ е актуализация на плана, приет през 2022 г., с оглед прецизиране на текстовете му във връзка с промяната на индикативната дата за въвеждане на еврото на 1 януари 2025 г., както и отразяване на постигнатия досега напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в Република България и привеждане в съответствие на оставащите подготвителни дейности към новата индика-тивна дата.

В Националния план за въвеждане на еврото в България са описани принципите, институционалната и правно-нормативната рамка за приема-не на еврото, както и основните дейности за успешното въвеждане на ев-рото от 1 януари 2025 г., както и всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците, в това число общините, следва да извършат като част от процеса по въвеждането на еврото. Дефинирани са правилата за преизчисляване на цените и други показатели.

В приложение към Плана се включват „Методически указания към административните органи за адаптиране на информационните системи за работа с евро“, които можете да видите в прикачен файл. Целта на методическите указания е да гарантират точно и еднакво прилагане на изискванията за въвеждане на еврото от административните органи при адаптирането на информационните им системи за работа с евро.

Конкретните мерки, които се извършват в процеса на подготовка за членство в еврозоната, с конкретните срокове, отговорните за изпълнението работни групи и водещи институции, както и степента на изпълнението им, са детайлно разписани в План за действие към Националния план за въвеждане на еврото в Република България, изпълнението на който се наблюдава ежемесечно.