Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Активна работа на Постоянната комисия по дигитална и иновативна администрация

Активна работа на Постоянната комисия по дигитална и иновативна администрация

14.05.2024
Активна работа на Постоянната комисия по дигитална и иновативна администрация

Учредителното заседание на Постоянната комисия "Дигитална и иновативна администрация" (ПКДИА) на НСОРБ се проведе в гр. София на 14 май 2024 г., в присъствието на 49 членове на комисията. При откриването на заседанието, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева благодари на присъстващите за присъствието в период, преди избори, в който най-натоварената част са точно те, като представители на  общинската администрация, ангажирана с този процес. Тя сподели очакванията за работата на комисията, като наблегна на важните въпроси, свързани с дигитализацията, човешките ресурси, споделените услуги и обслужването на гражданите. „Всички дигитални процеси, които се внедряват в общинските администрации са нашето настояще, а не бъдеще“ каза Силвия Георгиева и изрази увереност, че с активна и борбена работа и мотивирани позиции членовете на комисията ще продължат достойно и уверено работата на Постоянната комисия по общинска администрация на НСОРБ от предходния мандат. Нели Стайкова, Секретар на ПКДИА и експерт в Сдружението, представи накратко постиженията и резултатите от дейността на комисията през последните години. Тя изрази удовлетворение от разнообразния състав, опита и капацитета на включилите се членове в заседанието на Постоянната комисия.

В Постоянната комисия "Дигитална и иновативна администрация" (ПКДИА) на НСОРБ членуват 143-ма представители от 92 общини и 12 района. Сред тях най-многобройни са секретарите на общини – 57 души. Съставът на комисията е многообразен и от различни по големина общини, сред тях са 3-ма кметове на общини и райони, 6-ма Председатели на ОбС и 21 общински съветници, зам. – кметове на общини и райони – 17 и други общински експерти – 39 души.

Първото заседание на ПКДИА се проведе при следния, приет от присъстващите, дневен ред:

 • Работа на Постоянните комисии на НСОРБ през мандат 2023-2027 г. и очаквания за дейността на Комисията за стратегическо развитие на местното самоуправление
 • Избор на ръководство на постоянната комисия
 • МЕУ в подкрепа на общините за реализирането на краткосрочните и дългосрочните задачи в контекста на промените на ЗЕУ:
  • използване на системата за управление на електронни форми (еФорми);
  • компенсационен механизъм за определяне на размера на компенсациите във връзка с предоставянето на административни услуги по електронен път с намалена такса;
  • изграждане, поддържане и дигитализиране на общинските регистри;
 • Текущи задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейски парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 година.
 • Представяне и дискусия по темата за иницииране на възможни промени в изборното законодателство в посока създаване на постоянно действаща изборна администрация (СИК, РИК и ОИК).

В особено активна дискусия, след кратко представяне и споделяне на очакванията от дейността на комисията и предложения на добри идеи, участниците в заседанието пристъпиха към избор на ръководство на ПКДИА.

За председател на Постоянната комисия "Дигитална и иновативна администрация" беше избрана Цветелина Калчева, секретар на община Троян.

Председателят на комисията е магистър по специалност „Маркетингови комуникации“ и бакалавър по специалност „Международни икономически отношения“. През 2007 и 2008 г. е била  стипендиант по програма ERASMUS, направление „Бизнес и икономика“ – FH Gelsenkirchen, Германия. От 2013 година е на работа в община Троян.

ПКДИА избра и 6-ма заместници на председателя:

 • Иван Гойчев – заместник-кмет на Столична община;
 • Иван Ангелов – заместник-кмет на район Западен, община Пловдив;
 • Христина Йонкинска – Секретар на община Роман;
 • Маринела Пазвантова – Секретар на община Сухиндол;
 • Янко Костадинов – Секретар на община Созопол;
 • Явор Симов – Секретар на район Искър, Столична община

Новоизбраният председател на комисията Цветелина Калчева благодари за доверието на колегите си и подчерта важността на предстоящите нови задачи пред общинските администрации. Тя подчерта, че ще работи в диалог с всички и ще направи най-доброто за постигане на резултати и ефективна работа на комисията. „Община Троян има изцяло дигитализирани процеси, доколкото позволява законодателството и с радост ще споделим опита си с всички общини.“ Тя покани на място в Общината, колегите си, които искат да научат повече, да зададат въпроси и да разберат пътя, по който е минала администрацията, за да постигне не само спестено време, но и бързина и навременност в работата. Цветелина Калчева сподели и някои от своите идеи за теми, които да бъдат включени в работата на комисията, сред които Възможности за разработване на AI-модел за подпомагане работата на администрациите в различни направления - роботизирана обратна връзка със заявители на услуги (пилотно община Троян разработва тази дейност за 10 често използвани услуги); AI-модел който всяка администрация да "обучи" с вътрешните си нормативи, местни наредби и правилници и др.

  
В дискусионен формат във втората част на заседанието представителите на общините обсъдиха с представители на Министерството на електронното управление задачи, по които се работи. Първата тема, която разгледаха гостите от МЕУ беше свързана с подкрепата на министерството за общините за реализирането на краткосрочните и дългосрочните задачи в контекста на промените на ЗЕУ. В представянето на нови и надградени системи, възможни решения и проблеми се включиха Петя Маринова, директор на дирекция "Системи и компоненти на електронното управление", Асен Антов, началник на отдел „Области на политики за електронно управление“ (ОПЕУ), дирекция „Политики за електронно управление“, Стефан Иванов, държавен експерт в отдел ОПЕУ, дирекция „Политики за електронно управление“, Гергана Иванова, държавен експерт в отдел „Стратегическо планиране на електронното управление“, дирекция „Политики за електронно управление“, Иванела Андреева, държавен експерт в отдел "Информационни системи", дирекция "Системи и компоненти на електронното управление" и представител от „Информационно обслужване“ АД.

Срещата продължи с теми, свързани с използването на новата система за управление на електронни форми, механизма за определяне на размера на компенсациите във връзка с предоставянето на административни услуги по електронен път с намалена такса и изграждане, поддържане и дигитализиране на общинските регистри. Екипът на МЕУ и на НСОРБ изказаха взаимна благодарност за съвместната работа, съдействие и разбиране на възникващи проблеми. Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева сподели пред присъстващите, че двустранната връзка с представителите на министерството подпомага и двете страни и дава възможност за вярно и успешно намиране на решения. Представителите на МЕУ призоваха общините да бъдат активни и да търсят и дават информация, за успешно взаимодействие. Те подчертаха, че системите са „жив процес“, който се надгражда, доразработва и развива във времето, като се отчита мнението и идеите за подобряван на ползвателите. Участниците се обединиха около идеята, че имат нужда от по-чести срещи в различни формати с експерти от МЕУ.

Във връзка с предстоящите избори беше проведена заключителната дискусия на заседанието, в която беше включена и една допълнителна тема, представена от Янко Костадинов, секретар на община Созопол. Той представи идея за иницииране на възможни промени в изборното законодателство, в посока създаване на постоянно действаща изборна администрация (СИК, РИК и ОИК). В изложението си, той наблегна и на необходимостта от провеждане на обучения на длъжностни лица, които да заемат впоследствие ръководните позиции в СИК, РИК и ОИК. „Важно е те да притежават необходимата компетентност, приоритетно образование и познаване на изборната материя“ допълни той. Председателят и Секретарят на ПКДИА поеха ангажимент да разгледат предложението в рамките на комисията.