Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | 9 проекта са депозирани по Програмата за сътрудничество със Северна Македония

9 проекта са депозирани по Програмата за сътрудничество със Северна Македония

18.09.2023
9 проекта са депозирани по Програмата за сътрудничество със Северна Македония

На 15 септември 2023 г., приключи набирането на проекти по първата открита покана по Програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027. Поканата за проекти бе в рамките на Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“ , специфична цел „Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“. 

По поканата, която е на обща стойност 4 561 091 евро, са подадени 9 проектни предложения:  Open Call for Investment Projects Under Priority 1 "Greener Border Region" is closed - 9 project proposals were received | Interreg - IPA CBC programme CCI2014TC16I5CB006 (ipa-cbc-007.eu)