×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | 234 общини получават допълнителни средства за ВиК, пътища и улици

234 общини получават допълнителни средства за ВиК, пътища и улици

29.07.2022
234 общини получават допълнителни средства за ВиК, пътища и улици

Министерството на регионалното развитие и благоустройството оповести списъка с одобрените за целево финансиране инвестиционни проекти. Чрез преструктуриране на бюджета на ведомството за 2022 г., са осигурени 418 млн. лв.

Финансиранe получават 297 проекта за пътища, улици и ВиК. Пълният списък можете да видите в прикачения файл.

Финалният списък с проекти е съставен от експертите в МРРБ, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Класираните обекти са от всички подадени искания от кметовете в МРРБ от февруари насам и в Министерство на финансите в последните дни. Спазени са критериите проектите да обхванат максимален брой общини и население и да имат годна проектна и техническа документация, включително валидно разрешение за строеж, се казва в официалното съобщение на МРРБ. Отпаднало е изискването за избран изпълнител след процедури по Закона за обществените поръчки.

От понеделник МРРБ ще изпрати писма до общините, които не са подали всички необходими документи и не са представили доказателства за степента на готовност на своите проекти: пълна проектна и техническа информация за обектите, валидни разрешения за строеж, декларация за липса на двойно финансиране и др. Документите ще бъдат събирани със съдействието на НСОРБ.

Общата стойност на всички проекти в списъка е над 827 млн. лв. През тази година общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект. Това условие бе договорено на среща между ръководствата на МРРБ и НСОРБ, т.к. за някои проекти няма да има физическо време да бъдат завършени до края на 2022 г., тъй като местните администрации тепърва ще провеждат процедури по ЗОП.

В списъка са включени само обекти, които по Закона за публичните финанси могат да бъдат финансирани от бюджета на МРРБ.