Безплатно обучение „Управление на общинската собственост“

08.09.2021

365

На 8, 9 и 10 септември 2021 г. в гр. Стара Загора, хотел "Верея", НСОРБ организира обучение „Управление на общинската собственост“.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено за заместник-кметове и общински експерти, ангажирани с ефективното управление на общинската собственост (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции. Приложено Ви изпращаме конкретната програма за обучението.

Поканени за участие са общините от области Стара Загора и Сливен.

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/SZUN1a2j27unfkWX9  Крайният срок за регистрация е 03 септември 2021 г. Местата са изчерпани и записването е спряно.

За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Маринела Петрова, тел: 02/943 44 67 e-mail: m.petrova@namrb.org.

      

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2022 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org , като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.