Безплатно обучение „Превенция, управление на кризи и защита при бедствия”

16.09.2021

403

На 16 и 17 септември 2021 г. в гр. Вършец, хотел „Медикус“, НСОРБ организира безплатно обучение „Превенция, управление на кризи и защита при бедствия”.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено за зам.-кметове и общински служители, работещи в областта на управлението на кризи и защита от бедствия и аварии (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции. 

Поканени за участие са общините от области Монтана, Видин и Враца, Ловеч.

Програмата на обучението можете да видите ТУК.

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община. Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/MXZGKFbGJEiH5qz28. Крайният срок за регистрация е  13 септември 2021 г.  За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Юлияна Колева, тел: 02/943 44 67 e-mail: y.koleva@namrb.org.   

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2022 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.