Безплатно обучение „Правомощия на кметските наместници“

15.09.2021

352

На 15, 16 и 17 септември 2021 г. в к.к. Пампорово, хотел „Перелик“, НСОРБ организира обучение „Правомощия на кметските наместници“.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено към. кметски наместници, секретари на кметства, общински служители (на трудово и служебно правоотношение) и др. (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции. 

Поканени за участие са бщините от области Смолян и Кърджали, Хасково.

Програмата на обучението можете да видите ТУК.

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община. Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/E7jMuEc9CgWXFVP27. Крайният срок за регистрация е до 10 септември 2021г. За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Юлияна Колева, тел: 02/943 44 67 e-mail: y.koleva@namrb.org

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2022 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org , като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.