Безплатно обучение „Компетентности и правомощия на общинската данъчна администрация“

13.09.2021

411

НСОРБ организира обучение „Компетентности и правомощия на общинската данъчна администрация“ на 13, 14 и 15 септември 2021 г. в гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург“.

Поканени за участие са общините от области Пловдив, Ст. Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено към заместник-кметове и общински експерти, ангажирани ефективното управление на общинските данъчни политики (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции. 

Програма можете да видите на: https://www.namrb.org/bezplatni-obutcheniia-2021-g

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/B9Ydwb6S22dE2GWb8. Крайният срок за регистрация е 08 септември 2021 г.

За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Маринела Петрова, тел: 02/943 44 67 e-mail: m.petrova@namrb.org

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2022 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.