Банско предвижда диверсификация на местния туристически продукт

01.04.2021

130

 

Днес се проведе първата координационна среща с екипа на община Банско, чиято концепция за стимулиране на местното икономическо развитие бе една от одобрените в рамките на проект BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ в партньорство с Норвежката асоциация на местните власти. Чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. ще бъдат осигурени и първоначалните инвестиции за реализирането на проекта.

  

На онлайн срещата бяха обсъдени основните стъпки по изготвяне на стратегията за местно икономическо развитие и бизнес плана на проекта, предложен от местната администрация в рамките на инициативата

Идеята на Община Банско е покрепените по проекта дейности да допринесат за развитие на общината като целогодишна дестинация. Намеренията са да бъдат осъществени инвестиции в културно-фестивален и спортно-рехабилитационен туризъм.

Основна цел на концепцията е максималното използване на природните, исторически и културни дадености за развитие на основния поминък на населението в града – туризма.

„Акцентираме на развитието на туристическия продукт, защото съзнаваме, че той носи по-голяма част от приходите на населението.“, сподели заместник-кмета на общината Сашка Въчкова. „Усилията ни са насочени към надграждане на продукта, който имаме. Оценяваме, че туристите искат разнообразие.“

„Стратегията е комплексна и включва много участници“ каза началник отдел „Програми и проекти“ в общината. Ще бъдат включени читалища, самодейци, различни организации като клуб на спортисти-ветерани, Сдружението на родители на деца с увреждания, местните дърводелски и земеделски производители и др.

Проектът ще се впише в цялостната амбициозна програма за развитие на туристическия потенциал на общината, която включва създаване на Музей на планината и хората ,изложбената зала за традиционни местни занаяти.

Развитие е и идеята за разширяване на фестивалната дейност и развитието на нови форми за представяне на традицията и културата на Банско.

Сред възможните акценти, около които да бъде фокусиран бизнес планът е изграждане на социално предприятие , което да осигури заетост на лицата в неравностойно положение, а произвежданата в него продукция, да се реализирана местния пазар.

Участниците в срещата обсъдиха индикативния график на предстоящите дейности и пожелаха успех на проекта.