#БъдещетоЕТвое

12.04.2021

114

От 19 април, гражданите на цяла Европа ще имат възможност да представят вижданията си по всяка тема, която считат за важна за бъдещето на Европейския съюз, в многоезична цифрова платформа https://esf.bg/aktualno/

Тя ще бъде част от цялостната организация на Конференцията за бъдещето на Европа – поредица от водени от гражданите дебати и дискусии, които ще помогнат за оформяне на общото ни бъдеще https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_bg

Церемонията по откриване на Конференцията за бъдещето на Европа ще се състои на 9 май – Денят на Европа.         

Многоезичната цифрова платформа ще даде възможност на гражданите за първи път да представят идеите си на ниво ЕС, да коментират идеите на други хора, да създават и да участват в събития. В платформата всеки ще се откриват ключови събития на местно, регионално, национално и европейско равнище.

Официалният хаштаг на Kонференцията е #БъдещетоЕТвое и с него се отправя покана към гражданите да дадат своя принос и да определят бъдещето на Европейския съюз.