Асеновград: Общината информира търговците за задължението им да събират разделно отпадъците от опаковки

 

Община Асеновград информира ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, че имат задължение да събират разделно отпадъците от опаковки, съгласно определения от общинската администрация ред. Служители на отдел "Екология и околна среда" (ЕОС) извършват регулярни проверки по обектите и отправят предписания, в случай на констатирани нарушения.

В резултат на проверките, от страна на общината, собствениците/наемателите/ползвателите на търговски обекти следва в 1-месечен срок от получаване на предписанието, същите да го изпълнят. При последваща инспекция на място от служители на отдел ЕОС и установяване на неизпълнение на даденото предписание, ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.