Асеновград: доброволци ще подпомагат домашния социален патронаж


Община Асеновград има готовност да помага на нуждаещи се възрастни и трудноподвижни хора, за които е необходимо да се пазаруват хранителни продукти и лекарства. За целта ще бъде сформиран екип от доброволци, които ще подпомага дейността на „Домашен социален патронаж“. Списъкът с хората, които желаят да помагат доброволно на възрастни и нуждаещи се, ще бъде съгласуван с РУ – Асеновград.

Всички хора, които имат нужда, ще получат подкрепа и помощ. Те могат да звънят на телефон 0896 893 765 от 08:00 ч. до 17:00 ч. На същия телефон и доброволци могат да получат информация как да се включат в подпомагането на гражданите. Доброволците ще имат за задача да почистват, пазаруват или носят храна на нуждаещите се. „Домашен социален патронаж“ разполага с медицински персонал, психолог и социален работник, които са на разположение при необходимост. С цел спазване на разпоредбите и избягване струпването на много хора на едно място, ще се увеличи часовият диапазон за предоставяне на храна и при двете гореспоменати организации.

Медицинските сестри от учебните заведения ще бъдат включени в комисии и работни групи по извършване на проверки по отношение на контрола за изпълнение на разпоредбите от здравното министерство.