Актуализираме Традиционния празничен общински календар на НСОРБ

18.10.2019

398

Уважаеми дами и господа,

във връзка с подготовката и предстоящото издаване на Традиционния празничен общински календар на НСОРБ изпратихме до всички общини писмо с молба за проверка датата на официалния празник на общината Ви. Към писмото е приложен списък с наличните при нас дати за празниците на общините за 2020 г.

Ще очакваме, само при неточност или промяна на датата да ни изпратите коректна информация на електронен адрес: y.koleva@namrb.org

Актуална информация очакваме не по-късно от 30 октомври. Благодарим Ви!