91 Общини с финансиране за опазване на околната среда

20.04.2022

285

 

На http://pudoos.bg/, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува списък с одобрените за финансиране проекти по Националната кампания „Чиста околна среда 2022 г“.

От данните става ясно, че 91 общини ще получат финансиране от до 15 хил. лв. по 135 проекта. С проектите ще обновят и ремонтират в общинските центрове, районите на общини и отделни кметства, детски площадки и паркове, ще се изградят зони за отдих и фитнес на открито, алеи и еко пътеки.

Одобрени за финансиране са и 103 проекта на училища и ЦПРЛ/ОДК и 103 проекта на детски градини.