51 общински проекта ще се финансират по Красива България

09.02.2021

594

Министерството на труда и социалната политика анонсира, че по приключилия на 6 –ти януари прием по Проект „Красива България“ за 2021 г., ще се финансират 53 проекта: https://www.mlsp.government.bg/53-proekta-za-podobryavane-na-obshchestvenata-i-sotsialna-infrastruktura-shche-se-finansirat-po-krasiva-blgariya-prez-2021-g

Проектите са за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура. От тях 51 са на общини, а 2 са трети страни (Държавна агенция „Архиви” – Велико Търново и Технически университет Габрово). С реализирането им ще се обновят и ремонтират детски ясли и градини, училища, административни сгради, здравни, спортни и социални обекти, културни домове и читалища.

Общата стойност на одобрените проекти е 11.9 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Очаква се при изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети най-малко 625 лица, от които най-малко 235 регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на Проект „Красива България” ще бъдат проведени и 20 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението и за последващата успешна реализация на пазара на труда на над 230 незаети лица.

Списък на одобрените за финансиране проекти можете да видите на: https://www.mlsp.government.bg/novini-1