2021 г. е Европейската година на железопътния транспорт

04.01.2021

113


По решение на Европейската комисия, 2021 година е годината на железопътния транспорт. Инициативата има за цел да популяризира ползите от железопътния транспорт, като устойчиво, интелигентно и безопасно транспортно средство. Разнообразни дейности ще поставят железниците в центъра на вниманието през цялата година, за да насърчат използването им както от гражданите, така и от бизнеса, както и за принос към целите за климатична неутралност на ЕС до 2050, в контекста на Зелената сделка.
В ЕС железопътният транспорт е с дял под 0.5% от емисиите на парниковите газове. Това го прави една от най-устойчивите форми на пътнически и товарен транспорт. Наред с другите предимства, железопътният транспорт също е изключително безопасен и свързва хората и бизнеса в ЕС чрез трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Въпреки тези предимства само около 7% от пътниците и 11% от стоките се превозват с железопътния транспорт.
От 1 януари стартира и нарочен уебсайт, посветен на жп транспорта достъпен на всички езици в ЕС https://europa.eu/year-of-rail/index_bg . Той ще предоставя информация за инициативата, както и за планирани дейности. Различни събития, проекти и дейности в ЕС ще акцентират върху многото измерения на железопътния транспорт - от водещата му роля в Европа и света, до ролята му в европейската култура и наследство, значението му за свързването на регионите, хората и бизнеса, устойчивото развитие туризма, както и обезпечаването на свързаността със съседните на ЕС държави. За момента са планирани 22 събития, като същите стартират на 25 януари с церемония по връчването на годишната награда за жп транспорт, уебинари през февруари за шума от жп транспорта, дните на безопасността на жп транспорта през юни, арт фестивал на влаковете през октомври и др.

В Европейската година на жп транспорта, страната ни влиза с напълно реновираната втора по големина жп гара в София - гара Подуяне. Обновяването на комплекса е реализирано с европейски средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, като в обекта са инвестирани над 2.9 млн. лева. Гаровият комплекс е част от жп линията София-Пловдив, която е най-натоварената в страната.


Железопътната гара Подуяне е построена през 1930 г. и до 2019 г. не е извършван основен ремонт. След реконструкцията жп гара Подуяне е напълно обновена, отговаряща на всички европейски изисквания за енергийна ефективност, техническа безопасност и достъпна среда.
Официалното откриване на обекта бе направено на 22 декември, м.г. от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и кмета на Столична община.