Проучване сред общините относно Етични стандарти за почтеност

18.06.2015

609

Целта на проучването е чрез системен анализ да установи степента на прилагане и възприемане на етичните стандарти за почтеност от лицата, заети в публичния сектор на Република България. Получените резултати ще послужат за основа при идентифициране на проблеми в действащата регламентация и предложения за мерки (механизъм) за прилагането на етичните стандарти в законодателната, изпълнителната и съдебната власти.

Призоваваме общините да попълнят предоставения въпросник (може да изтеглите от ТУК) и да го изпратят до 26 юни 2015 г. по електронна поща в Центъра за превенция и противодействие на корупцията:

bilyana.ivanova@borkor.bg - Биляна Иванова, тел. 0886 702 772

aneliya.stoyanova@borkor.bg Анелия Станчева, тел. 02/ 940 15 26

Съгласно указанията, необходимо е въпросникът да бъде попълнен за всяка община по един екземпляр от служител на ръководна длъжност и един екземпляр от служител на експертна длъжност.

Молим общините да копират изпратените попълнени въпросници и до НСОРБ на ел. адрес pozicia@namrb.org .