НСОРБ набира заявки за обучения в чужбина

09.06.2015

353

Общата бройка на участващите е 6-има за всички общини.
 
Обученията ще се проведат на 15-17 юли 2015 в Донегал (Ирландия), 22-24 юли 2015 в Загреб (Хърватска) и 4-6 ноември 2015 в Атина (Гърция). Към трите дни обучение са предвидени и два дни за път.
 
Темите на обученията са социалната и гражданска проблематика - борба с бедността и социалното изключване, достоен живот за всички, младеж, гражданско участие, хармонично развитие. Детайлна програма, която е еднаква за трите обучения, ще бъде предоставена допълнително.
 
Необходими са добри познания по английски език!
 
По проекта се заплащат транспорта и изхранването на участниците.
 
Дневните пари за са сметка на участниците, както и транспорта до/от София и нощувки в случай на необходимост.
 
Краен срок за заявки – петък, 12 юни 2015, 17.30 часа на ел. адрес d.pehlivanov@namrb.org като се посочва и желаното място и време на обучението. 
 
За контакти и информация – Димитър Пехливанов, експерт международно сътрудничество в НСОРБ.