Промяна в датите на пътуващ семинар „Управление на местните финанси в Австрия”

03.06.2015

330

Всички останали условия в поканата са същите, може да ги видите на www.namrb.org .

Темата е подготвена за общински финансисти, но в същото време е подходяща и за по-широк кръг специалисти от общинска администрация, кметове, общински съветници, директори на дирекции и др.

Към настоящата покана ще намерите програма на пътуващия семинар и заявка.

За да заявите участие, молим да попълните и изпратите заявка на e-mail: s.jankulova@namrb.org не по–късно от 12.06.2015 година, петък.

 

Програма                                   ТУК

Заявка за участие                  ТУК