Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България

25.05.2015

385

Изготвен е Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията на Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.
Посочени са прогнозни финансови средства за проучване, проектиране, укрепване и мониторинг на свлачищата на територията на страната, както и три приложения – приоритетни дейности, отговорници и срокове; списък на свлачищата, оценени по определени критерии и индикативни стойности за укрепване; приоритизирани свлачища от І група за неотложно укрепване с индикативни суми за укрепване.
Очакваме Вашите становища по изнесените данни в срок до 29.05.2015 г. на pozicia@namrb.org
 

Допълнение към националната програма