Снимки и презентации от Годишната среща на местните власти на Югоизточна Европа

21.05.2015

341

Уважаеми колеги, снимки и презентации от Годишната среща на местните власти на Югоизточна Европа, която се проведе на 17 и 18 май в Пловдив, можете да намерите на тематичната страница от нашия сайт.