ИАНМСП организира посещение на бизнес форум в Китай

13.05.2015

409

Участието в събитието ще даде възможност за осъщетвяване на преки бизнес контакти  с китайски компании, институции както и с представители на ЦИЕ.

В рамките на форума са предвидени много мероприятия, двустранни срещи, както и посещение на международна изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа.

Желаещите да се включат в проявата трябва да заяват интерес до 15 май 2015 г.

Допълнителна информация можете да получите на интернет страницата на събитието www.cceecexpo.org/site, както и от г-жа Мирела Тасева, телефон 02/ 940 79 30, 0882 949 704, e-mail: m.tasseva@sme.government.bg