Предложения за изменение на Закона за сдруженията за напояване

10.03.2015

460

Министерство на земеделието и храните подготвя проект за изменение и допълнение на Закона за сдруженията за напояване. За целта е създадена междуведомствена работна група, която да преразгледа и адаптира разпоредбите на действащия закона. В тази връзка до 23 март 2015 г. може да изпращане Вашите предложения за промени в закона на ел. адрес d.stoikova@namrb.org.

 

Предложенията ще бъдат включени за разглеждане от работната група и взети под внимание при изготвяне на законопроекта.