1998 г. – първи пожелания в паметната книга на НСОРБ

За силно местно самоуправление! Не пожелание, а реалност!“: Димитър Калчев, председател на УС на НСОРБ

Най-добри пожелания за успешно осъществяване на вашата важна дейност по присъединяването ви към Европейския съюз“: Пребен Сейерсен, посланик на Кралство Дания

Поздравявам ви! Пожелавам ви добрите времена да продължат!“: Браян Харис, главен съветник на Британски ноу-хау фонд

С най-добри пожелания към тази важна за всеки българин организация! Някой ден всички ще четат за НСОРБ“: Джон Тенант, постоянен представител на ААМР в България

НСОРБ, подобно на сродни организации от други страни, има ключова роля не само в развитието на местното самоуправление, но и в международното сътрудничество и координация на дейността на местните власти с европейски структури като Съвета на Европа, Конгреса на местните и регионални власти в Европа и други”: Ричард Хартли,  началник на секретариата на Камарата на местните власти към КМРВЕ на Съвета на Европа