1998 г. – първи офис на НСОРБ

На 25 февруари 1998 г. НСОРБ влезе в свой самостоятелен офис. В София, ул. „Алабин“.

Преустройството на помещенията и техническото оборудване е с финансиране по проект на НСОРБ и Американската агенция за международно развитие.

На откриването присъстват членове на УС, посланиците на САЩ и Дания, представители на ААМР, регионалните общински асоциации, кметове на големи общини, представители на неправителствени и донорски организации.

Церемонията започва с освещаване и водосвет, а посланикът на САЩ, Н.Пр. Ейвис Боулън и председателят на УС на НСОРБ и кмет на Русе Димитър Калчев прерязват трикольорната лента.

„Поздравления за новия офис. Нека бъде крайъгълен камък за развитието на Сдружението“, казва посланик Боулън.

Гостите се записват в паметната книга на Сдружението.