131 полезни идеи в прехода към устойчива градска мобилност

21.05.2021

196

Преходът към устойчива градска мобилност е един от механизмите за преодоляване на да негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората. Освен възможностите, които предоставят новите технологии, този процес изисква значителни промени в социалните практики и поведението.

В рамките на проект „Inno Air“, в който НСОРБ е партньор, бе изготвен наръчник „131 идеи за овластяване в прехода към устойчива градска мобилност“. Целта му е да даде практически примери и предложения на местните власти, университетите и образователните институции и бизнеса как да взаимодействат с гражданите при предприемане на по-решителни стъпки. Представените примери се основават на проучване, проведено в София сред над 450 лица, 15 водещи компании и университети. Наръчникът е достъпен на български и английски език. Българската версия можете да изтеглите от прикачения по-долу файл.

Надяваме се идеите да насърчат, вдъхновят и предизвикат Вас и Вашите партньори, да се включите с реални действия в прехода към устойчива и ниско въглеродна градска мобилност.

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие”.