Заповед на министъра на здравеопазването за провеждането на спортни събития

04.06.2020

243

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 03 юни 2020 г. до 14 юни 2020 г. и  отменя Заповед № РД-01-289/02.06.2020 г.

В заповедта се нарежда:

  • Считано от 10.06.2020 г. се разрешават колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито, с публика, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 2 седалки или при спазване на дистанция от 1,5 м.
  • Считано от 15.06.2020 г. се разрешават колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на закрито, с публика, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет и при настаняване на зрителите най-малко през 2 седалки.

Спортните дейности, които не са забранени с тази заповед се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, при условията на т. 10 и съобразно указанията по т. II.

Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от прикачения файл.