Започват публични обсъждания на новата съдебна карта

02.07.2020

291

Висшият съдебен съвет организира поредица от публични обсъждания /едно от които онлайн в реално време/ за представяне и обсъждане  на разработените модели за реформа на съдебната карта на ниво районен съд за всеки от апелативните райони.

Публичните обсъждания са насочени към представители на районни, окръжни и апелативни съдилища, регионални и местни власти, нотариални камари, съдебни изпълнители, юристи, представители на гражданското общество и др.

След всяка среща ще бъде изготвяно детайлно резюме с направените коментари и препоръки, както и възможностите за тяхното имплементиране в представените модели. Въз основа на проведените публични обсъждания и изготвените анализи, ще бъде изготвено окончателното предложение за избор на конкретен модел за оптимизация на съдебната карта на ниво районен съд, и план за реорганизация на съдебните структури.

График на публичните обсъждания :

За Апелативен район София

06 юли 2020 г. – 13:30 часа

онлайн излъчване в реално време;  линкът за достъп до публичното обсъждане е: https://streamer.bg/bg/1077/filmlanding-go;

За Апелативен район Пловдив

07 юли 2020 г. – 14:00 часа

Място: Съдебна палата - Пловдив-  в съдебната  зала  на Апелативен съд – Пловдив;

 

За Апелативен район Велико Търново

13 юли 2020 г. – 10:00 часа

Място: предстои уточняване

 

За Апелативен район Варна

17 юли 2020 г. – 10:00 часа

Място: предстои уточняване

 

За Апелативен район Бургас

20 юли 2020 г. – 10:00 часа

Място: Съдебна палата – Бургас – в съдебна зала №2

 

За допускане до обсъжданията е необходимо да предоставите е-мейл адрес и телефон за контакт с определените участници по електронна поща: i.lereova@vss.justice.bg или на l.mihaylova@vss.justice.bg

Обсъжданията се организират в рамките на проект “Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран от ОП „Добро управление“.

 

От прикачения файл можете да изтеглите доклад с разработените предложения за оптимизация на съдилищата.

Документи

ДатаФайл
02.07.2020 Доклад