Започва набирането на кандидати за независими експерти за оценяване на общините, кандидатстващи за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

05.05.2017

217

На 28 април 2017 г. приключи срока за подаването на заявления от общините за участие в Четвъртата процедура по присъждането на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.  

В тази връзка Секретариатът на Комисията за присъждане на Етикета (Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно териториално устройство”) обявява, че в периода 3 – 12 май 2017 г. набира кандидати за независими експерти за оценяване на общините, подали заявление за участие в процедурата.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса за независими експерти, са:

  • Заявление (свободен текст);
  • Автобиография, подписана от кандидата. 

 Съгласно Правилата за работа по присъждане на Етикета за иновации и добро управление,  кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  • да познават Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа;
  • да притежават най-малко 7-годишен доказан научен или практически опит в областта на местното самоуправление;
  • да не са обвързани с местните власти, които ще оценяват;
  • да не са членове на Комисията за присъждане на Етикета или нейния Секретариат.

След изтичане на срока за кандидатстване, представители на Секретариата и Националното сдружение на общините в Република България ще проведат събеседване с кандидатите, отговарящи на посочените условия. Избраните кандидати ще бъдат  предложени на Комисията за утвърждаване.

Документите следва да бъдат подадени в стая 605 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ул. „Св. св. Кирил и Методий” 17-19, или сканирани на следните електронни адреси:

SAtanasova@mrrb.government.bg; NLazarova@mrrb.government.bg.

За повече информация може да се обръщате към: г-жа Станислава Атанасова и г-жа Натали Лазарова - Секретариат на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво - тел: 02/ 9405 428 и 02/ 9405 538.