Започва актуализация на компенсациите за обществен превоз

27.08.2020

181

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията започва работата по анализ и актуализиране на годишните лимити на средствата за компенсиране и субсидиране на превозвачите по автомобилния транспорт, разпределяне на средствата за четвърто тримесечие и залагането им чрез Системата за електронни бюджетни разплащания по общини. В тази връзка министърът на транспорта Росен Желязков се обръща към кметовете на общини да изготвят и представят преди крайния срок – 20 октомври - справките по чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

Образците на справките, свързани с компенсирането и субсидирането на превозвачите за отчетния период 1 януари – 30 септември 2020 г. са публикувани на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, рубрика „Образци“.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е изготвила указания за попълване на справките, които са публикувани на интернет страницата й в рубриката „Новини“.

С пълния текст на писмото можете да се запознаете от прикачения файл.