Започнаха преговорите в рамките на бюджетната процедура за 2021 г.

20.02.2020

74

В рамките на започналата процедура за разработване на държавния бюджет за 2021 г., НСОРБ изпрати до секторните министерства предложения за размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2021 г.

Предложенията са изготвени на базата на получените становища от общините и експертен анализ, който отчита проблемите с финансовото обезпечаване на администрацията, както и на делегираните от държавата дейности в системата на здравеопазването, социалните услуги, образованието, културата.

Документите са публикувани на сайта на НСОРБ и можете да се запознаете с тях: http://www.namrb.org/predlozeniia-pred-centralna-vlast