Започна Заключителната конференция за общински мандат 2015 – 2019 г.

27.06.2019

1227

Първият ден от конференцията бе отреден за паралелните форуми на кметовете, председателите на общински съвети, секретарите и експертите в общините

Гласът на кметовете

„Сигурен съм, че всеки от нас има какво да каже, защото кметът не е просто човек, а своеобразен събирателен образ на всички институции в държавата. Ние знаем, че сме виновни за всичко, което се случва или не се случва в нашите общини. Знаем, че хората ни отъждествяват не само с общината, но и с министерства, ведомства и всякакви други структури. Знаем, че от нас се очаква да решим всички проблеми и то незабавно. Ние сме хората, които „на терен“ виждаме как взети на национално ниво решения се разминават понякога с реалните потребности на хората, как добре изглеждащите на хартия регламенти понякога не отговарят на практиката“, с тези думи се обърна към колегите си Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново.

Условно нарекохме изказването на Дилян Млъзев и Цветанка Йотина – кметове на Елена и Мирково, които са на финала на своя трети мандат, „Силата на мъдростта“.

„Оптимизмът на младостта“ представиха кметовете на Белица и Елин Пелин – Радослав Ревански и Ивайло Симеонов.

Те отговаряха на редица въпроси на водещия – изпълнителен директор на НСОРБ до 2017 г. Гинка Чавдарова, допълвани с изказвания на техни колеги от залата.

Въпросите към кметовете бяха дали помнят първия си работен ден и кой е най-яркият им спомен, каква е била първата им промяна в организацията на работата на общината, с какво от постигнатото най-много се гордеят, разрешаването на кой проблем им е отнел най-много време, за какво не им стига времето, кое бихте определили като пропуск или грешка от висотата на сегашния си опит, какво им е давало сили и увереност за преодоляване на предизвикателствата, какъв е съветът им към следващия мандат кметове и др.

Във втората част на форума, с поглед напред, кметовете споделяха кои проблеми остават открити, къде има дефицит на средства и как да се преодолее, от каква друга подкрепа се нуждаят за решаване на проблемите.

Водещият Иво Димов, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на Димитровград, ги провокира да споделят какви трудности имат в привличането и задържането на подходящи експерти в общинските администрации, ниското заплащане ли е основният проблем или прекомерното натоварване. Кметовете коментираха как може да се привлекат дефицитни за пазара на труда кадри –инженери, техници, лекари, медицински сестри и други.

Заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов се включи във форума на кметовете и коментира с тях широк кръг теми – от заплащането в общинските администрации, недостига на квалифицирани кадри, продължаващата „драма“ с таксите в детските градини, до предложенията за ново териториално деление и др.

Другата тема, която дискутираха кметовете, бе за важните приоритети в бъдещата работа на НСОРБ, от каква подкрепа се нуждаят общините и какво очакват от екипа на сдружението.

Равносметката на общинските съвети

Форумът бе открит от Александър Горчев, кмет на община Велики Преслав, член на УС на НСОРБ.

„Икономическото развитие е в основата на всички останали наши дейности – и социалното развитие и инфраструктурата, върви ръка за ръка с образованието и квалификацията и т.н. За успешната ни дейност от особено значение е осигуряване на единодействието и координацията на двата изборни органа в общината – общинския съвет, който формира местните политики, и от другата страна кмета и администрацията, които са отговорни за тяхното изпълнение.

Аз мисля, че на национално ниво ние даваме добър пример за такова ефективно взаимодействие – имам предвид взаимодействието между НСОРБ и Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС)“, каза в приветствието си той.

Господин Горчев изказа специална благодарност на зам.-председателя на Народното събрание Емил Христов и на председателя на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов, за подкрепата им за внесения по инициатива на НСОРБ законопроект за промяна на Закона за водите, който да стартира процедурата по прехвърлянето на общинските язовири на държавата

Емил Христов участва в дискусията за законодателните инициативи на 44-то Народно събрание в подкрепа на местното самоуправление. “Аз продължавам да живея с това, което се случва в общините”, каза той, в потвърждение на максимата, че няма бивш общинар.

Господин Христов оцени високо законодателните инициативи на НСОРБ и много добрата комуни- кация с Народното събрание.

Водещ на форума бе Красимира Германова, председател на УС НАПОС и председател на ОбС Созопол.

По темата за дейността на общинските съвети в подкрепа на местното икономическо развитие – нормативна уредба, стратегии и програми, с акцент върху конкретни решения и постигнати резултати, се включиха председателите от Димитровград и Разград – Гергана Кръстева и Надежда Радославова.

По темата за осигуряване на гражданското участие при формирането на местните политики представиха председателят на Общински съвет-Стражица и изпълнителният директор на НАПОС Делян Дамяновски.

Темата за доброто взаимодействие между общинския съвет, кмета и администрацията като залог за устойчиво местно развитие представиха председателите на общинските съвети на Крумовград и Тетевен – Метин Сали и Мария Стойчева.

 

Експертизата на секретарите и експертите

Дискусионният форум бе открит от д-р Емил Кабаиванов – член на УС на НСОРБ и кмет на община Карлово.

Модератор на форума бе София Янчева – председател на УС на Националната асоциация на секретарите на общини (НАСО РБ) и секретар на община Благоевград

„Всички сме изправени пред предизвикателството „трансформация на модела в административното обслужване“. Активната подкрепа на НСОРБ за общините продължава чрез становища, свързани с предложените промени във всички закони, по които работим, като отстояваме основния принцип в Европейската харта за местно самоуправление – децентрализацията. Целта ни е да се гарантира, че предложените решения ще отчетат многообразието на общините и са изпълними в реално съществуващите условия“, каза д-р Кабаиванов при откриване на форума.

Дебатите бяха в една посока – модерна общинска администрация. Секретарите споделяха какво са постигнали и какво още предстои да се оптимизира, за да бъде администрацията наистина полезна и ефективна. Темата постави Кремена Събева – секретар на община Карнобат.

Амбициозният проект за трансформация на административното обслужване беше определена като „революция в отношенията с гражданите“. За пръв път се предлагат законодателни промени в над 100 закона, които са от особена важност за общините и са пряко свързани с работата на специализираната администрация и с процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса.

В момента се извършват промени в законите, по които основно работят общините. Измененията в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) засягат начините на подаване и получаване на искания, съкращаване на срокове при административните производства. С предложенията не само в АПК, но и във всички останали закони се разширява значително обхватът на лицата, участващи в обмена на данни, което от една страна ще облекчи гражданите, но от друга, значително ще доведе до намаляване на приходите от административни такси в общините, както и до увеличаване на обема на работа.

Представителят на Администрацията на Министерския съвет Алеко Джилджов коментира с представителите на общините конкретните предложения на НСОРБ по АПК и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Секретарят на община Сливен – Валя Радева, му постави въпроса за мащабната промяна в административното обслужване и какво предвиждат промените в законите, по които основно работят общините.

Господин Джилджов успокои общините, че за новите им отговорности в модела за администативното обслужване и регистровата реформа Министерският съвет е в преговори с ОП „Добро управление“ за финансовото обезпечаване на дейностите чрез нова схема за местните власти за информационни и комуникационни технологии. Очаква се до края на юли да стане ясна общата рамка на едно такова целево програмно финансиране.

В рамките на форума при голям интерес бяха представени добри практики на: Столична община – „Умен град – Аспект административна ефективност“, община Родопи – „Иновативна телекомуникационна услуга“, община Враца – „Интерактивен продукт „От иновации към промяна в управление на човешките ресурси“.

Днес бе и официалното откриване на Общинското ЕКСПО, в което традиционно фирми и общини представят своите продукти и услуги.

 

Снимки от форума можете да видите във фотогалерията в страницата ни във Фейсбук: www.facebook.com/NAMRB.1996