Започна регистрацията за X-та Юбилейна среща на побратимените градове от България и Русия

06.07.2018

336

24 октомври до 26 октомври, в град Наро-Фоминск, Московска област на Руската федеарция, ще се проведе Десетата юбилейна среща на побратимените градове от България и Русия, организирана от НСОРБ и Международната асоциация „Побратимени градове“.

Програмата на юбилейното събитие включва официално откриване на 25 октомври и три панела за обмен на добри практики, посветени на иновациите и инвестициите в благоустройството, комуналните дейности и жилищната политика в градовете, участието на младите хора и културата, здравеопазването и туризма.

Включени са и две церемонии. Първата е по подписване на споразумение за сътрудничество между новопобратимени български и руски местни власти. Втората церемония е по обявяване на българския град домакин на Единадесетата среща на побратимените градове от България и Русия, която следва да се проведе през втората половина на 2020 година. След обеда на 25 октомври са организирани посещения на общински обекти в града-домакин.

Българската делегация ще посети и Московския кремъл и оръжейната му палата. Двустранни срещи са предвидени и между побратимени градове от двете държави.

Информация за условията за участие в събитието е изпратена на електронните пощи на общините, които са побратимени с руски местни власти.

Срокът за заявяване на участие е 27 юли. За повече информация можете да пишете на: namrb@namrb.org