Започна работа ПК по местни финанси, бюджет и общинска собственост към НСОРБ

01.07.2020

463

В София започна първото за мандат 2019 - 2023 заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост. 115 представители на 84 общини ще обсъждат в следващите 4 години всички актуални въпроси, свързани с общинските бюджети, данъчната политика, управлението на общинската собственост и ефективното функциониране на общинските фирми и предприятия. В новия състав на Комисията вземат участие 8 кметове, 4 председатели на общински съвети, 28 заместник-кметове, общински съветници и експерти на ръководни позиции.

Днес те направят преглед на дейността на комисията в периода 2015 – 2019 г. и ще формулират очакванията си от съвместната работа. В дневния ред на комисията са включени обсъждания на анализа за финансовото състояние на общините в условията на пандемията COVID – 19 и на резултатите от участието на НСОРБ в преговорите при приемането на различни нормативни актове,, засягащи местните бюджети.

Финансовата комисия на НСОРБ набеляза и приоритетите в предстоящите етапи от подготовката на държавния бюджет за 2021 г. и актуализацията на средносрочната бюджетна прогноза 2021-2023 г. Във фокуса на внимание ще бъдат: новата методика за определяне на дължимата такса за битови отпадъци,  справедливо регламентиране на въпроса със субсидиите и компенсациите за автомобилните превози и проблеми на общинската собственост. В контекста на подготвяния нов закон за ВиК на преден план изпъква и въпросът за актуването на ВиК инфраструктурата по общините.

Експертите на Сдружението ще запознаят членовете на Комисията с възможностите, които се предвижда европейските фондове да предоставят на общините през програмен период 2021 – 2027 г.

Постоянните комисии са експертни консултативни органи към НСОРБ, които подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба за местното самоуправление и становища по проекти за правни актове, осигуряват обмен на положителни практики между общините в съответната сфера на дейност, съдействат за повишаване управленските умения и квалификацията на кадрите в общините и на практика създават условия за работа в мрежа с привличане на експерти от различни области.

На днешното заседание бе избрано и ръководството на постоянната комисия по местни финанси:

Председател - Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Заместник-председатели:

Мария Костадинова – заместник-кмет на община Свиленград

Надя Каратова – заместник-кмет на община Кюстендил

Красимир Стойчев – заместник-кмет на община Бургас

Мария Йозова – заместник-кмет на община Габрово

Мариян Маринов – директор на дирекция, община Велико Търново

Стефан Кирчев – директор на дирекция, община Свищов