Запълнени са всички места и за третото обучение на тема: „Практическо приложение на Закона за личната помощ и подзаконовата уредба към него“

12.08.2019

328

Поради значителен интерес от страна на общините вече са запълнени всички места и за третото обучение на тема: „Практическо приложение на Закона за личната помощ и подзаконовата уредба към него“ на 20-21 август 2019 г. в Центъра за обучение на местните власти, с. Гергини, общ. Габрово.

Допълнително ще ви информираме за възможностите за организация на нови обучения в началото на м. септември.

Благодарим на всички общини за проявения интерес и оперативност!

НСОРБ очаква Вашите предложения и относно концепцията за специална процедура за изграждане и подкрепа на административния капацитет в общините при прилагането на новото социално законодателство – ЗСУ и ЗЛП, която УО на ОПРЧР да разгледа наесен на e-mail: v.velchev@namrb.org .