За подобряване пътната безопасност в населените места

20.09.2019

585

Тревожната информация за ранени и загинали по пътищата на страната ни продължава да ни засипва ежедневно. Войната по пътищата продължава с нестихваща сила въпреки усилията на институциите на централно и на местно ниво.

За съжаление трябва да отбележим, че значителна част от тежките пътно-транспортни произшествия се случват на улиците и булевардите в населените места и на общинските пътища. Така, според доклада на МВР за 2018 г., от общо 6 684 ПТП за страната 4 200 (62.8%) са настъпили в границите на населените места, а 348 ((5,3%) са настъпили по общински пътища. От общо 611 загинали при ПТП 35% от жертвите са в населените места, а 8,7% при произшествия по общинските пътища.  От общо 8 466 ранени при ПТП 57,3% са от произшествия в границите на населените места и 5.2% са на общинските пътища.

Несъмнено, освен основната роля на поведението на участниците в пътното движение за настъпването на ПТП, значима роля има и организацията на движението и състоянието на пътната инфраструктура (пътища, ограждения, маркировка, сигнализация и т.н.). С нашата роля като собственици и стопани на пътищата във и извън населените места, можем да допринесем в немалка степен за намаляване броя на убитите и ранени наши съграждани.

През последните месеци по инициатива на Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР беше извършена целева проверка за състоянието на кръстовищата в населените места във всички области и в по-голямата част от общините. Основанието за това е, че именно кръстовищата са едни от най-конфликтните участъци при движението в населените места. Проверките са извършени от служители на ГД НП и служители на съответните общини.

Обект на проверките са били 3 вида кръстовища в населените места – светлинно регулирани кръстовища, кръстовища регулирани с пътни знаци и кръстовища с кръгово движение. Проверени са всички кръстовища, в които от периода от началото на 2018 г. до м. май 2019 г. са настъпили 5 и повече ПТП, както и такива с по-малък брой ПТП, но с констатирани конфликтни ситуации между участниците в пътното движение.

Обобщените резултати от извършените проверки са отразени в доклад, изпратен от МВР до НСОРБ с препоръка за предприемане на мерки за подобряване на състоянието. На база анализа от извършените проверки в края на доклада са представени обобщения и изводи, които са валидни практически за всички общини, за всички населени места. Обобщенията и изводите за трите вида проверявани кръстовища са представени по показатели: пътна маркировка; пътни знаци; осветеност на кръстовищата.

На основание значимостта на проблема препоръчваме на кметовете да предоставят изпратения от МВР доклад за състоянието на кръстовищата на общинските комисии по безопасност на движението с цел запознаване и планиране на необходимите мерки за територията на общината.

 

С Доклада за състоянието на кръстовищата по отношение на тяхното сигнализиране можете да се запознаете ТУК.