Информационна среща за прилагане на подхода ВОМР през период 2014 - 2020 г.

18.02.2015

311

Заявки за участие се приемат до 23.02.2015 г. на електронен адрес: RVasileva@mzh.government.bg и телефон 02 985 11 854. Потвържденията по електронна поща следва да съдържат имена на участниците, заемана длъжност, електронен адрес, телефон за връзка и при необходимост друга съответстваща информация.

Програма за срещата