Виртуални инфо дни по Програма „Лайф“

06.04.2020

431

На 30 април, Европейската комисия организира виртуален информационен ден по отворените за кандидатстване покани за 2020 г. по Програма „Лайф“ https://eu-life-2020.b2match.io/home

Събитието е предназначено за потенциални кандидати по поканите за набиране на проекти в областите: екологични технологии, опазване на природата и климатични действия.

Информационната сесия ще се проведе под формата на двустранни виртуални срещи с експерти на Европейската агенция за МСП.

Основните теми на събитието, ще са:

  • Екологични технологии и решения, включително води, отпадъци, качество на въздуха, почви, гори, здравеопазване;
  • Адаптиране към изменението на климата;
  • Намаляване на изменението на климата;
  • Опазване на природата и биоразнообразие;
  • Управление на климата и околната среда и информационни инициативи.

Регистрацията за участие е до 25 април на:  https://eu-life-2020.b2match.io/signup